Persoonlijke Aanpak


Hoe gaat een coachingstraject in zijn werk? Maatwerk is het antwoord. Zoals elk persoon verschillend is, is er ook geen aanpak gelijk. Er wordt gewerkt met vaste en bewezen NLP methodieken. Maar vooral de menselijke component bepaalt hoe het individuele coachingstraject verloopt. Jouw vertrekpunt zal dienen als leidraad voor de sessie.
Er wordt gewerkt aan de doelen die je wilt behalen.

Het begint met een intakegesprek waarin de persoon en de persoonlijke situatie centraal staan.

In het kort de stappen die in dit gesprek worden doorlopen:
- wat zijn je verwachtingen ten aanzien van coaching
- welke mogelijkheden biedt Heleen Personal Coaching
- persoonlijke match
- werkwijze
- wat is je huidige situatie
- wat is je gewenste situatie
- hoe kun je je doel(en) realiseren

Je zult ervaren dat je jezelf door coaching beter leert kennen.

  logo heleencoaching
 
persoonlijke aanpak

Persoonlijke Aanpak


Hoe gaat een coachingstraject in zijn werk? Maatwerk is het antwoord. Zoals elk persoon verschillend is, is er ook geen aanpak gelijk. Er wordt gewerkt met vaste en bewezen NLP methodieken. Maar vooral de menselijke component bepaalt hoe het individuele coachingstraject verloopt. Jouw vertrekpunt zal dienen als leidraad voor de sessie.
Er wordt gewerkt aan de doelen die je wilt behalen.

Het begint met een intakegesprek waarin de persoon en de persoonlijke situatie centraal staan.

In het kort de stappen die in dit gesprek worden doorlopen:
- wat zijn je verwachtingen ten aanzien van coaching
- welke mogelijkheden biedt Heleen Personal Coaching
- persoonlijke match
- werkwijze
- wat is je huidige situatie
- wat is je gewenste situatie
- hoe kun je je doel(en) realiseren

Je zult ervaren dat je jezelf door coaching beter leert kennen.